Affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett.

Timbanken är Region Hallands och kommunernas nya affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett. Timbanken är laddad med kompetens och ett antal timmar fri företagsrådgivning för Hallands företagare. MIHR Search&Development har upphandlats för Timbanken, så när du öppnar konto i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfria företagsrådgivningar under året inom följande områden oavsett det gäller företagsbildning eller företagsutveckling:  Affärsidé, Affärsutveckling och Affärsplan, Marknad och Sälj, Ledning och Organisation samt Ekonomi.

MIHR Search&Development hittar de på 20:e våningen i TradeCenter, Halmstad.
Vi har våra lokaler i TradeCenter i Halmstad, men verkar över hela Halland, där vi sedan 2003 coachat såväl små som stora företag, start-ups såväl som etablerade företag när det gäller de olika behov man såväl som entreprenör och innovatör som etablerad företagare har i olika skeden med avseende på såväl kompetens som kapital.

Vi stöttar såväl vid företagsbildning som vid företag i tillväxt - samma områden, men olika skeden.
Vår främsta styrka ligger i att vi har stor erfarenhet från företagens alla skeden, och kan agera bollplank och erbjuda spetskompetens inom flera olika områden som  Affärsidé, Affärsutveckling, Strategi och Affärsplan, Marknad och Sälj, Ledning och Organisation samt Ekonomi.

Uppskattat är också vår förmåga att föra våra entreprenörer och företagare vidare i våra omfattande nätverk, som vid sidan av våra konsulter nedan innefattar organisationer som CONNECT Väst med dess kompetens- och affärsängelsnätverk, Högskolan i Halmstad och dess forskning, Campus i Varberg med Alexandersoninstitutet, kommunernas inkubatorer och dess näringslivskontor, Almi och de halländska bankerna för att nämna några.

Vår konsult:
Anita A’son-Strandahl: Affärsidé och affärsplan, affärsutveckling och finansiering, företagsledning, struktur och organisationsutveckling, styrelsearbete, rekrytering, sälj och marknadsföring. Grundare av MIHR Development AB.

En stor rubrik.

Så här skall du gå tillväga om du vill får möjlighet att nyttja den resurs som vi kan bli för dig om du bokar dina fria timmar via Timbanken:

1) Du kan gå in på Timbankens egen hemsida, www.timbanken.se. Där hittar du alla information du behöver. Dels hur man går tillväga men också en utförlig presentation av alla konsulter och specialister.

 2) Du kan också höra av dig direkt till din kommuns näringslivsenhet. Här får du en personlig kontakt och möjlighet att diskutera ditt företags behov. Tillsammans registrerar ni ditt företags uppgifter och ansöker om ett konto i Timbanken.

Så snart du fått klartecken om att du tilldelats timmar, kan du boka tid hos Anita A'son-Strandahl, 070-20 44 733. Eller maila anita@mihr.se.

Välkommen!