Enjoyment-Performance-teorin ligger till grund
för vårt arbete med Rekrytering och Search.


Vi jobbar efter Enjoyment-Performance-teorin. Det betyder att vi ser rekrytering som en ömsesidig investering. Vårt mål är att matcha fram personer till platser och uppdrag de trivs med. När motivation, kompetens och förmåga går hand i hand, leder det såväl medarbetare som deras verksamheter in i en positiv spiral. 

En lyckad rekrytering är därför den där såväl arbetstagaren som arbetsgivaren blir vinnare. Det är en rekrytering där chefen eller medarbetaren trivs med sitt arbete, sin roll och företagskulteren. Då stannar man och låter sig utvecklas tillsammans med företaget.

Kontakta oss så får du veta mer om våra rekryteringsmetoder och verktyg!

Kompetens + Motivation + Förmåga = Prestation och Arbetsglädje

Vi sköter hela eller delar av din rekrytering

Hela eller delar av rekrytering

Vi använder olika metoder när vi rekryterar. Tillsammans med dig väljer vi den rekryteringsmetod som är mest effektiv och ger bäst resultat för din verksamhet. Vi arbetar med såväl annonserad rekrytering som executive search eller en kombination av båda metoderna.

Vi hjälper gärna till med hela processen. Vi kan också komma in och kvalitetssäkra det slutliga urvalet när huvudkandidaterna identifierats. Därigenom säkerställer vi att du anställer rätt person.

Executive Search och Headhunting

Executive
Search

När du vill ha hjälp med hela processen – från att strukturera upp lämplig profil på den kandidat du behöver komplettera, via annonsering och search i befintliga databaser, till personbedömning och urval. 

 

Vid scanning, personbedömning och urval använder vi personlighets- och begåvningstester från Cut-e och Harrison Assessment.

Scanning , personbedömning och urval

När du vill administrera och sköta rekryteringen själv, men önskar stöd med scanning av kandidaterna för ett effektivare urval av en större mängd sökanden. Eller  få en träffsäkrare
personbedömning vid urval av slutkandidaterna.

Här tar vi hjälp av bland annat scannings- och kartläggningsinstrumenten Harrison Assessments, DISC  och Cut-e's olika begåvningstester för att bästa matchning med önskad kandidatprofil.