Vår integritetspolicy

Att skydda din integritet och personuppgifter är viktigt för oss. De personuppgifter som samlas in och behandlas genom våra kandidatbank och andra källor kommer endast att vara tillgängliga för de personer som under sekretess arbetar för MIHR Search&Development.

Dina personliga uppgifter lagras i förtroende och vi kommer att lagra dem så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte eller för det syfte vi anlitas att hantera. Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras, tas bort eller begränsas på något sätt vänligen kontakta oss. Du som registrerat dig i Kandidatbanken kan också uppdatera din profil när som helst genom att följa samma procedur som för att registrera en ny ansökan.


Behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till MIHR skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som träddde i kraft inom EU i maj 2018.  MIHR behandlar dina personuppgifter när du; söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss eller hos våra kunder, anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m., deltar i undersökningar och lämnar uppgifter samt söker kontakt med oss i övrigt.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i uppgifter (se följande information ”uppgifter som du ger oss genom inmatning av data”) eller som samlats in på vår hemsida först efter en interaktion (”uppgifter som samlats in på vår hemsida efter en interaktion” ).

A. Uppgifter som du lämnar till oss genom att mata in data

Ansökningsuppgifter
När du söker en ledig tjänst hos ber vi dig att uppge personuppgifter (namn, kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress) och ditt CV (meritförteckning i elektronisk form, till exempel en Word eller PDF-fil) eller genom att vi extraherar din meritförteckning från din Linkedinprofil. Ansökningsuppgifterna kan ses endast av oss och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Vi använder dessa uppgifter för att förstå dina personliga karriärmål och hur de matchar den lediga tjänst som du sökt/att matcha dig mot lediga uppdrag om du gjort en generell intresseanmälan för tjänster hos MIHR. Uppgifterna används även för att hålla kontakt med dig kring den aktuella tjänsten/lediga uppdrag. Dina uppgifter presenteras endast för kundföretaget efter ett medgivande från dig som kandidat. Dessa uppgifter behandlas med stöd av det avtal som ingås mellan oss i samband med din ansökan av en tjänst/registrering för lediga uppdrag.

Kontaktformulärdata
På vår hemsida finns formulär som du som besökare frivilligt kan ställa frågor till oss via eller anmäla intresse för att prenumerera på lediga jobb, få nyhetsbrev eller eventinbjudningar eller för att få material skickat till dig. Den data som efterfrågas (sk ”Form data”) är tex: namn, e-post och ärende/meddelande. Vi använder datan i kontaktformuläret för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla de begärda tjänster eller att tillhandahålla den begärda informationen i kontaktformuläret.
Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna svara på din begäran (t.ex. svara på frågor och skicka nyhetsbrev eller eventinbjudningar).

B. Data samlad efter en interaktion på vår hemsida

För vilket syfte samlas personuppgifterna?
Din personliga information används endast för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Behandling av personuppgifter under rekryteringsprocesser
MIHRs rekryterings- och interimsverksamhet utgår ifrån att matcha rätt kandidat med rätt kunduppdrag. Under rekryteringsprocessen samlar vi därför in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund och gör så i egenskap av personuppgiftsansvarig. Kunden är i sin tur personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som överförs under rekryteringsprocessen, t.ex. genom en levererad kandidatprofil. Samtycke måste inhämtas från kandidat innan en kandidatprofil levereras till kund vid varje enskilt tillfälle.

De personuppgifter som du som kandidat lämnar i samband med din ansökan lämnas aldrig ut till tredje part i kommersiellt syfte. För att kunna fullfölja ansökningsprocessen behöver personuppgifter emellertid behandlas av Workbuster som är vår leverantör av kandidatbanks-plattformen.  Dessutom samarbetar MIHR med föjande leverenatörer med avseende på tester: Cut-e samt Harrison Assessment LTd. MIHR Development/MIHR Search&Development har dock upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med dessa leverantörer. Personuppgifter behandlas här med stöd av det avtal som ingås mellan oss i samband med din ansökan av en tjänst/registrering för lediga uppdrag. Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är genom dessa vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter.

Personuppgifter för marknadsföringsändamål
Ett godkännande av vår integritetspolicy innebär också ett samtycke till att MIHR använder de personuppgifter du lämnar för att kontakter avseende marknadsföring och marknadsundersökningar. Detta i syfte att på så vis förse kandidater, anställda, kunder och leverantörer med en bättre upplevelse och förbättra och optimera kvaliteten på våra tjänster (till exempel, genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information till dig). I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

När du ansöker till en ledig tjänst eller registrerar ditt CV sparar vi dina personuppgifter kopplade till ansökan i fem år. I en rekryteringsprocess genereras även andra dokument med personuppgifter som sparas olika länge beroende på om hur länge de kan anses vara aktuella. Tex: Intervjuanteckningar sparas i två år medan vi anser att testresultat och referenser inte är aktuella mer än ett år. Bakgrundskontroller är dagsfärska och inte något som vi lagrar överhuvudtaget.

Som kund eller anställd anser vi att det finns ett berättigat intresse att spara uppgifter för i upp till fem år.

Samtycket till att dina personuppgifter används för marknadskommunikation gäller (om inget annat anges i specifika erbjudanden) lika länge som vi angivit ovan.

Överföring av personuppgifter
Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet. De personuppgifter som du som kandidat lämnar i samband med din ansökan lämnas aldrig ut till tredje part i kommersiellt syfte. För att kunna fullfölja ansökningsprocessen behöver personuppgifter emellertid behandlas av följande externa parter som har personuppgiftsbiträdesavtal med MIHR (se stycke ”För vilket syfte samlas personuppgifterna?”). 

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på info@mihr.se eller på 070-20 44 733. Du har också rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

Ändring av sekretesspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. Kom tillbaka regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna integritetspolicy.