VERKSAMHETSCHEF rekryterad till Rehability i Falkenberg.

Vi bedriver verksamheten enligt LOV; boendestöd, ledsagning, hemtjänst och personlig assistans. Tillsammans med övrig personal kommer du att arbeta operativt med utveckling av verksamheten och dess processer. Du leder verksamheten med ett genuint engagemang mot en modern vård och har en tydlig helhetssyn. Du har ansvaret för att leda och utveckla verksamhetens processer och även för samverkan med andra externa aktörer. Du har en god analys och problemlösande förmåga med kundens behov i fokus.

Arkiv

Länkar

-

Senate inlägg