Styrelseordförande/ledamot till expansivt sågverk

Bjernareds Sågverk är ett ambitiöst privatägt sågverk, beläget mitt i Halland. Det har starka traditioner sedan 1946, men kännetecknas framförallt av sin förmåga att anpassa sig för framtiden. Nyligen stod första etappen av den senaste investeringen klar – ett nytt hyvleri i en utbyggnad om 1400 kvm. Företagets motto är: Kvalitet före kvantitet, special hellre än standard. Företaget omsätter idag 75 msek med 15 anställda, men är i stark tillväxt mot en ökad produktionskapacitet på 25 000 kubikmeter. Sågverkets storlek och rationella produktion gör dem flexibla att snabbt anpassa sig efter marknadens behov. Detta har gett dem nöjda kunder över hela Europa. Läs mer om företaget på www.bjernared.se. Läs mer och sänd in intresseanmälan här.

Arkiv

Länkar

-

Senate inlägg