Trafikplanerare rekryterad till Petterssons Miljöåkeri

Petterssons Miljöåkeri AB är ett familjeföretag i tredje generationen. Företaget har sitt säte i Halmstad, men vi verkar i hela Halland samt västra Småland, där de sedan 2010 också finns stationerade i Jönköping. De riktar främst in sig på de tre affärsområdena Avfall och återvinning, Spol och slamsugning samt Containerservice. Inom Containerservice är de idag rikstäckande.

Företaget har växt ur sina gamla lokaler och flyttat till nya större, och behövde också förstärka sin växande organisation med en

Administrerande Trafikledare med IT-intresse

som vill utvecklas och växa tillsammans med Petterssons Miljöåkeri. Vi gick ut och sökte och fann Andreas. Grattis till erbåda!

Arkiv

Länkar

-

Senate inlägg